Kvído

je vzdelávací koncept od Albi pre deti vo veku 3-8 rokov. Sprevádza ho múdra a vynaliezavá chobotnica s menom Kvído, ktorá v sebe ukrýva kvízy, poznania, inšpiráciu, zručnosti a objavovanie.