O spoločnosti Kutaj & Markech, s.r.o.

Vážení zákazníci – priatelia,

ako začiatok vzniku môžeme považovať rok 1989, kedy pán Kutaj a pán Markech začali s výrobou prvých biliardových stolov. V súčinnosti so špičkovými hráčmi a funkcionármi SBIZ sme začali venovať zvýšenú pozornosť kvalite vyrábaných stolov a ich vybaveniu. V krátkej dobe sme začali i vďaka využívaniu komponentov od svetových výrobcov (bridlica, mantinely, plátno) vyrábať stoly, ktorých kvalita je zrovnateľná s výrobkami v Európe i vo svete. Neodmysliteľnou súčasťou biliardovej hry je príslušenstvo k biliardovým stolom. V tejto oblasti ponúkame na Slovensku najširší sortiment: BUFFALO, LONGONI, McDERMONT, ARAMITH, BRUNSWICK, EUROSLATE, ADAM.

Ďalšou činnosťou firmy je obchodná činnosť, ktorá zahŕňa okrem predaja biliardových stolov a príslušenstva aj predaj a prenájom iných zábavných hier a to:

  • šípkové automaty, elektronické terče
  • futbalové stoly
  • šachy, šachové, kartové stolíky
  • hlavolamy drevené, kovové
  • poháre, medaile, emblémy
  • hry, hlavolamy
  • lietajúce taniere Frisbee, Discraft
  • iné drobné hry

Významnou činnosťou našej spoločnosti je prenájom biliardových stolov, futbalových a šípkových automatov. Záverom Vás chceme ubezpečiť, že naša snaha do budúcnosti bude smerovať na pokrytie trhu so zábavnou technikou a vytváranie podmienok pre spokojnosť nášho zákazníka

                      majitelia firmy